CIRKUSFERA Vas poziva da u nedelju 9.oktobra u 14 časova svratite do Kalemegdanskog parka i prisustvujete multidimenzionalnoj instalaciji "CIRKUS EKOLOŠKIH VEŠTINA".

Publika će biti u prilici da vidi i isproba neobične zvučne, kinetičke i vizuelne instalacije napravljene od raznog otpada. Uz prigodno podsećanje na najveće zločine protiv životne sredine i života na zemlji publika koja prođe kroz cev dobiće vredne diplome.

Mi marimo za vašu potrebu da se osećate Ekološki angažovano!

Zagađenje to smo svi mi. Po potrebi…

Na terenu ekologije igraju mnogi prljavi igrači

Nedelja 9. Oktobar od 14h do 17h , ulaz u Kalemegdanski park

Projekat podržali Ministarstvo kulture Republike Srbije, Sekretarijat za kulturu grada Beograda i Elektrodistribucija Beograd.

Cirkus ekoloških veština nastao je kao derivat Cirkusferinih dosadašnjih angažovanja.

Projekat prevashodno pretstavlja nastavak i razradu Cirkusferine ekološke inicijative i neprekidnog razvoja svesti o planeti, ljudima i okruženju, delikatnom balansu ovog svepovezanog sistema koji zovemo Svet. Koliko smo svesni „svetosti“ našeg sveta i postojanja, ostaje otvoreno pitanje, koje valja sebi postavljati iz razloga što smo kao civilizacija veoma bahati prema sopstvenoj deci, kojoj u nasleđe ostavljamo više problema nego što smo sami ovde zatekli!

CEV je može se reći duhovit pokušaj „eko osvešćivanja“ i smislena provokacija publike, sa ciljem da iznudi pitanja vezana za egzistenciju planete i pojedinca postavi u aktivan kontekst. Cirkusferina ekološka fantazma utemeljena je u verovanju da mali individualni pomak ima mnogo veće dejstvo ako se omasovi. U korelaciji sa umetničkim okvirom u kojem se razvija i stvara, trupa prilazi pojedincu neposredno, na ulici, uz ekscentrično banalnu metaforu. Praktikovanje cirkuskih veština u urbanoj vrevi, u svoj svojoj naivnosti, skreće pažnju slučajnog prolaznika sa njegovih klišeiranih, automatizovanih radnji... i direktnim kontaktom, poruku upućuje čitavoj populaciji, dok granice između scene i publike blede.

Opravdavajući svoj dosadašnji kreativni put i tekovine uličnog teatra, savremenog cirkusa i modernog scenskog izraza Cirkusfera žonglira i improvizuje, kombinujući umetničke medijume. Ovaj istraživački kolektiv predstavlja svojevrsnu laboratoriju, ne samo cirkuske umetnosti, već i laboratoriju za istraživanje percepcije i uticaja iskrene ljudske kreacije na okruženje.

CEV je jedan od eliksira, koji nam donose posvećeni članovi ove laboratorije!

CIRKUSFERA
Zgrada BIGZ-a
Bulevar Vojvode Mišića 17
11000 Beograd
email: cirkusfera@gmail.com
Cirkusfera.org